I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, 27 March 2012

Takrif sidang video
Telesidang atau sidang video merupakan satu sistem penyampaian eletronik yang melibatkan komunikasi dua hala antara dua atau lebih pusat telesidang secara langsung. Telesidang video bukan satu alat atau cara yang baru tetapi ianya sudah lama diamalkan dalam sistem pendidikan negara kita.

Jenis Persidangan Video
i.  Banyak ke banyak
ii. Satu ke banyak
iii.Satu ke satu

Kebaikan menggunakan sidang video

         i.            Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa
       ii.            Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagian hierarki sector korporat dan lain-lain sektor
      iii.            Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
    iv.            Membuat keputusan dengan cepat dan spontan
      v.            Mempertingkatkan komunikasi
    vi.            Penambahbaikan kepuasan dalam pengajaran atau di tempat kerja

Kelemahan menggunakan sidang video
         i.            Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal
       ii.            Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.

Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

Langkah 1
·         Menyediakan bahan pengajaran seperti power point

Langkah 2
·         Menyediakan papan layar supaya murid dapat melihat dengan jelas
·         Menyediakan pembesar suara supaya suara kedengaran dengan jelas

Langkah 3
·         Memastikan murid dalam keadaan terkawal

Langkah 4
·         Memulakan pengajaran mengikut tahap kemahiran
·         Kemahiran mendengar dan bertutur: bersoal jawab
·         Kemahiran membaca: membaca petikan di papan layar
·         Kemahiran menulis: membuat latihan